For foreign students


Tanártovábbképzési felhívás


Matematika részismereti képzés


Címünk:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, III. és IV. emelet.

Keresés az oldalakon:
 
Bemutatkozás Elérhetőség Képzések

hír küldése: mailto:webmaster@cs.elte.hu

Hírek

 • 2014.07.29: Az Index internetes újság tudományos rovata beszámol a Grolmusz Vince (Számítógéptudományi Tanszék) és Vértessy Beáta által vezetett csoport bioinformatikai kutatásairól.
 • 2014.07.04: Izsák Ferenc, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék munkatársa és Király Tamás, az Operációkutatási Tanszék docense elnyerték a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 2 évre.
 • 2014.05.14: Lovász László Stockholmban átvette a Svéd Királyi Tudományos Akadémia külső tagságát elismerő oklevelet.
 • 2014.05.10: Székelyhidi László az MTA kiváló külföldi vendégprofesszorok meghívására kiirt pályázata segítségével hét hónapig az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék vendége.
 • 2014.05.09: Az ELTE Pázmány-napi ünnepségen Lovász László egyetemi tanár tartotta a Pázmány-előadást, majd négy társával együtt tiszteletbeli doktorrá avatták T. Sós Vera akadémikust, az Analízis Tanszék egykori professzorát, később a Számítógéptudományi Tanszék cimzetes egyetemi tanárát.
 • 2014.05.06: Lovász László, a Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke.
 • 2014.04.16: Az OTKA Bizottság alelnöke lett Faragó István egyetemi tanár, dékánhelyettes (Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék).
 • 2014.04.05: Pelikán József, az Algebra és Számelmélet Tanszék nyugalmazott adjunktusa, sok évtizedes munkájáért a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia szervezésében, a World Federation of National Mathematics Competititons Erdős Pál díját kapta.
 • 2014.03.14: Simonovits Miklós, korábban hosszú ideig az Analízis és a Számítógéptudományi tanszékek oktatója, ma rendszeres külső óraadó, Széchenyi díjat kapott.
 • 2014.03.04: Doktoranduszunk, Kisfaludi-Bak Sándor elnyerte az IBM 1 éves doktoranduszi ösztöndíját, melyet összesen 70 (Európában 13) diák kaphatott meg.
 • 2013.12.18: A Bolyai Társulat Szele Tibor-emlékérmét kapta Szőnyi Tamás, a Számítógéptudományi Tanszék professzora.
 • 2013.11.22: Hosszantartó betegség után elhunyt P. Kovács Katalin, az Algebra és Számelmélet Tanszék egyetemi docense.
 • 2013.09.22: Intézeti kirándulás a Nagy-Kopasz hegyre.
 • 2013.08.22: A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta korábbi oktatónk, Hajnal András.
 • 2013.08.05: Elhunyt Fried Ervin egyetemi tanár, az Algebra és Számelmélet tanszék emeritusz professzora.
 • 2013.06.10: Korábbi diákunk, Szegedy Balázs elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia kimagasló tehetségű fiatal kutatók számára létrehozott pályázatát.
 • 2013.05.08: Tardos Éva, a Számítógéptudományi Tanszék korábbi munkatársa, a National Academy of Sciences tagja és a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja lett.
 • 2013.05.02: Szőnyi Tamás és kutatótársai elnyerték a Magyar Tudományos Akademia által támogatott, egyetemi kutatócsoportok létrehozására kiírt pályázatot.
 • 2013.04.26: A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló NemzetiKiválóság Program keretébe Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjban részesült Csörgő Gábor, (TTK, Matematika Doktori Iskola, MTA-ELTE NumNet Kutatócsoport) tagja. A díj célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok további kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • 2013.04.21: Az Országos TDK konferencián az alábbi hallgatóink nyertek:
  Kiemelt Különdíj: Szalkai Balázs (MSc 2. év). Különdij: Fekete Imre (MSc végzett).
  I. díj: Backhausz Tibor András (BSc, 2. év), Nagy Dániel (MSc 1. év), Nemes Gergő; (MSc végzett).
  II. díj: Nagy Csaba (MSc végzett). III. díj: Varga László (MSc 1. év). Dicséret: Matszangosz Ákos (MSc 2. év).
 • 2013.04.16: Volt diákunk, doktoranduszunk, Szegedy Balázs a Kanadai Matematikai Társaság kiemelkedő fiatal matematikusoknak adandó Coxeter-James diját kapta.
 • 2013.04.05: Az OTDK Tanulás- és Tanítás-módszertani-Tudástechnológiai Szekció Matematikapedagógia alszekciójában Palotay Dorka BSc és Pozsonyi Enikő BSc (közös dolgozat), illetve Tóth Bettina MSC-s hallgatók második díjat kaptak, Lorászkó Balázs különdíjat kapott.
 • 2013.03.15: A Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapta Michaletzky György egyetemi tanár, volt dékán - Valószínűségelmélet és Statisztika Tanszék, és Sebestyén Zoltán, egyetemi tanár - Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék.
 • 2013.03.05: A Mezei Tamás Róbert, Szalkai Balázs, Véges Márton matematikus hallgatókból álló mELTEd csapat nyerte a BeeSmarter 24 órás Mobil Programozó Csapatversenyt.
 • 2013.02.27: Bérczi Kristóf, Ph.D. hallgató, az Egerváry csoport tagja Akadémiai Ifjusági Díjat kapott.
 • 2012.12.21: A Bolyai Társulat Grünwald Géza Emlékdíjat kapta Csikvári Péter, a Számítógéptudományi Tanszék tanársegédje.
 • 2012.11.28.: Junior Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában Kun Gábor, a Számítógéptudományi tanszék tudományos munkatársa.
 • 2012.11.23: Az INFORMS Optimalizálási Társaság Khachiyan díját 2012-ben Prékopa András nyerte el.
 • 2012.11.06: Lovász Lászlót az American Mathematical Society „fellow”-vá választotta.
 • 2012.09.01: A köztársasági elnök kinevezte Csörgő Piroskát az Eszterházy Károly Főiskola és Károlyi Gyulát az ELTE egyetemi tanárává. Mindketten az Algebra és Számelmélet tanszék docensei.
 • 2012.08.21: Lovász László és Szegedy Balázs a Mathematical Programming Society és az American Mathematical Society Fulkerson-díját kapta Limits of dense graph sequences című cikkükért.
 • 2012.8.20: Pálfy Péter Pál, az Algebra és Számelméleti Tanszék, és Szőnyi Tamás, a Számitógéptudományi Tanszék professzora a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta.
 • 2012.7.5: Máthé András, aki 2000-2005 között hallgatónk és 2005-2008 között doktoranduszunk volt, a Laczkovich Miklós témavezetésével nálunk írt Ph. D. értekezéséért a Banach-díjat kapta.
 • 2012.06.21: Az ELTE informális ünnepség keretében köszöntötte egykori diákját, a 2012-ik év Abel dijasát, Szemerédi Endrét. Beszédet mondott: Mezey Barna rektor, Michaletzky György, a TTK dékánja, Lovász László, Hajnal András, Sárközy András, Simonovits Miklós és Frank András.
 • 2012.05.25: Az MTA egyetemi kutatócsoport pályázatán nyert Intézetünk „Differenciálegyenletek a numerikus analízisben és a nagy hálózatok elméletében” cimű pályázata. Bővebben...
 • 2012.05.01: Lovász Lászlót, a Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanárát, az USA Tudományos Akadémiája, a National Academy of Sciences, tagjává választotta.
 • 2012.3.21: Korábbi diákunk (1960-1965), Szemerédi Endre kapta az Abel díjat!
 • 2012.1.19: A Magyar Kultúra Napja alkalmából Apáczai Csere János díjat kapott Freud Róbert, az Algebra és Számelmélet Tanszék docense.
 • 2011.12.16: A Bolyai Társulat Grünwald Géza Emlékérmét kapta Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék adjunktusa; A Bolyai Társulat Farkas Gyula Díját kapta Nagy Marianna, az Operációkutatási Tanszék tanársegédje.
 • 2011.12.02.: Junior Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában Gyarmati Katalin, az Algebra és Számelmélet tanszék adjunktusa, az oktatás és köznevelés kategóriában Tassy Gergely, aki 2010-ben kapott alkalmazott matematikus és matematika tanári diplomát Intézetünkben, jelenleg külső óraadó.
 • 2011.10.27.: Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Elnöksége által, a TDK-mozgalom 60-adik éve alkalmából, 200 főnek odaitélt XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérmét kapta Munkácsy Katalin, a Matematikatanítási és Módszertani Központ docense.
 • 2011.09.07.: - SIKER AZ MTA KUTATÓCSOPORTI PÁLYÁZATON - A Magyar Tudományos Akadémia által a következő 5 éves időszakra kiírt kutatócsoport támogatási pályázatra 164 pályázat érkezett. Ezek közül 79 az eddig támogatott csoportok száma. Az MTA döntése alapján a meglévő csoportok közül 42 kap továbbra is támogatást, míg az újonnan támogatott csoportok száma 12. A matematika területen az MTA 3 csoportot támogat, melyek egyike a Matematikai Intézetben működő Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport.
 • 2011.08.25.: Az Egyetemisták Nemzetközi Matematikaversenyen (Bulgária, Blagojevgrád) Lovász László Miklós az abszolút 2. helyezést szerezte meg, és ezzel kiemelt I. díjat nyert. A csapatból I. díjas lett még Korándi Dániel, Nagy Dániel és Tomon István is, Nagy Csaba pedig II. díjat nyert. A krakkói Jagiellonian, és a kijevi Taras Shevchenko egyetem mögött az ELTE csapata 3. helyezést ért el. A csapatot Pach Péter Pál doktorandusz kísérte és vezette. A válogatást és szervezést Keleti Tamás és Kós Géza végezte.