PhD képzés

A Matematika Doktori Iskola (vezetője: Dr. Jordán Tibor egyetemi tanár, MTA doktora) három doktori programot foglal magában:

 • az Elméleti matematika doktori programot (vezetője: Dr. Szőnyi Tamás (2020. január 1-től) egyetemi tanár. MTA doktora),
 • az Alkalmazott matematika doktori programot (vezetője: Dr. Karátson János egyetemi tanár, MTA doktora), és
 • a Didaktika programot (vezetője: Vancsó Ödön habil egyetemi docens)

A felvételi és más hivatalos eljárásokkal kapcsolatban a Természettudományi Kar Szervezett doktori képzés oldalán lehet tájékozódni.

Felvételi eljárás a Matematika Doktori Iskolában:

Doktori képzésre a meghirdetett témák közül kiválasztott témával lehet jelentkezni (www.doktori.hu). A meghirdetésre kerülő témákat a DIT (Doktori Iskola Tanácsa) hagyja jóvá. A doktori képzésre jelentkezőkkel a DIT által megbízott, legalább háromtagú bizottság folytat – doktori programonként – felvételi beszélgetést. A felvételi bizottság megvizsgálja a jelentkezők szakmai felkészültségét, nyelvtudását, korábbi tudományos munkáját, diplomáját, egyetemi tanulmányaik során mutatott teljesítményüket és kutatási tervük megvalósíthatóságát.

Elbírálási szempontok: érdemjegyek, a diploma minősítése, OTDK díj, kari TDK díj, TDK munka, közlemények, konferenciákon való szereplés, a tervezett kutatási munka realitása és ígéretessége, a jelentkező felkészültsége (a felvételi beszélgetés alapján). Ezáltal biztosított, hogy a doktori képzésre azok a jelentkezők nyernek felvételt, akik már rendelkeznek a képzés megkezdéséhez szükséges, a DIT által előírt előismeretekkel. A felvételre a DIT tesz javaslatot a TDT-nek.

 

Matematika Doktori Iskola szabályzata és minőségbiztosítási terve: SZABALYZAT ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

Matematika Doktori Iskola képzési terve: itt olvasható.

A képzési terv részletesen, tantárgyi leírásokkal

ELTE Doktori Szabályzat

 

Javaslat kreditek megszerzésére: DOKTORI KREDITEK:

A Doktori Szabályzatban rögzített kreditrendszerű tanulmányi rend ellenőrizhető kreditrendszerbe foglalja a képzés során teljesítendő követelményeket, folyamatos tanulmányi- és kutatómunkára ösztönözve a doktoranduszokat. A doktori képzés során megszerezendő kreditmennyiség: 240. A Matematika Doktori Iskolában a tanulmányi és a kutatási tevékenységekért, a beszámolókért, valamint oktatási tevékenységért szerezhetőek kreditek.

Komplex vizsga:

 A komplex vizsgára bocsátás feltétele 108 kredit. A jelentkezés menetéről bővebben a a Természettudományi Kar Szervezett doktori képzés oldalán lehet tájékozódni

A komplex vizsga két részből áll:

 • Elméleti rész: A komplex vizsga elméleti részében két tárgyból: egy főtárgyból és egy melléktárgyból kell vizsgát tenni.A komplex vizsga elméleti részének tematikái: elméleti matematika, alkalmazott matematika.
 • Disszertációs rész: A komplex vizsga disszertációs része szóbeli beszámoló, amely tartalmilag a következőkből áll.

A vizsgázó

 • beszámol szakirodalmi ismereteiről;
 • ismerteti  az eddig elért kutatási eredményeit;
 • ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét;
 • felvázolja a  disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Kiegészítő anyag:A komplex vizsga disszertációs részének tervezetét írásban előzetesen be kell nyújtani. Ennek tartalmaznia kell az elvégzett tanulmányokat, a publikációkat és a disszertáció megírására vonatkozó kutatási tervet. A hallgató és a témavezető(k) által aláírt tervezetet az iskolavezetőnek címzett emailhez csatolva (PDF) kell megküldeni a klaudia.szalay@ttk.elte.hu  címre április 30-ig.

Fokozatszerzés:

4 éves (2+2 év) doktori képzés esetében a fokozatszerzés nem külön eljárásban és a képzést követően történik, hanem a doktori képzés keretén belül. A fokozatszerzési eljárás részletes követelményeit a Egyetemi Doktori Szabályzat és annak kari különös része tartalmazza.

Ösztöndíj:

A Rényi Alfréd Matematikai Intézet új hallgatóknak kiírt kiegészítő ösztöndípályázatáról itt lehet olvasni: https://www.renyi.hu/hu/intezeti-bemutatkozas-hu/allaslehetosegek/renyi-doctoral-fellowship? 

 

Fokozatot szerzettek követése :

A Matematika Doktori Iskolában tudományos fokozatot szerzett kollégák életútjának követése az alábbi módokon történik:

 1. A témavezető közvetítésével email-en keresztül.
 2. Az ELTE Alumni szervezetén belül.
 3. Közös projektekben együttműködés.

A fent felsorolt csatornákon keresztül örömmel értesülünk volt doktoranduszaink szakmai sikereiről.

 

 

A Matematika Doktori Iskola elérhetőségei:

Cím: 1117 Budapest, Pázmány P. stny. 1/c – D 3-510

Tel: 381-22-02

Email: matint@cs.elte.hu; klaudia.szalay@ttk.elte.hu