Hogyan készítsünk „távelőadást” linux alatt ffmpeg-gel (Buczolich Zoltán video-rögzítő segédlete)

Íme egy viszonylag egyszerű módszer, amivel számítógép desktopot és mikrofont egyetlen multimedia-fájlba lehet rögzíteni Linux alatt.

Próbaelőadás arról, hogyan készítsünk előadást, illetve a hozzá tartozó leírás.

Egy újabb próbaelőadás, és a hozzá tartozó szkriptek.

  Kép és audiomentő parancs:

ffmpeg -thread_queue_size 512 -f alsa -ac 2 -i hw:0 -video_size 1000×750 -framerate 60 -f x11grab -i :0.0+50,140 -acodec libmp3lame -ac 1 -ar 48000 -ab 128k -c:v libx264 -r 25 -preset medium -b:v 1500k output.mp4

  Tömörítő parancs:

ffmpeg -i output.mp4 -vcodec libx264 -preset veryslow -r 5 -b:v 200k -c:a libmp3lame -b:a 16k -ar 12000 -ac 1 outputkicsi.mkv

  Mikrofonbeállítás:

alsamixer

  Képernyő pixel-koordináták:

watch -t -n 1 xdotool getmouselocation