Munkatársaink, kutatási területeink

No photoÁgoston István
egyetemi docens
Gyűrűelmélet, reprezentációelmélet
No photoÁgoston Tamás
egyetemi tanársegéd
No photoAmbrus Gabriella
habil egyetemi docens
matematikadidaktika, matematika tanítástörténet
No photoArató Miklós
egyetemi docens
No photoBackhausz Ágnes Mariann
adjunktus
véletlen gráfok
No photoBenczur András
adjunktus
No photoBérczi Kristóf
adjunktus
kombinatorikus optimalizálás, gráfelmélet, approximációs algoritmusok
No photoBérczi-Kovács Erika
adjunktus
kombinatorikus optimalizálás
No photoBorbély József
adjunktus
No photoBöröczky Károly Ifj.
részmunkaidős egyetemi tanár
konvex és diszkrét geometria, Monge-Ampere differenciálegyenletek
No photoBuczolich Zoltán
egyetemi tanár
Valós Analízis, Geometriai Mértékelmélet, Dinamikus rendszerek, Ergodelmélet
No photoCsáji Balázs Csanád
adjunktus
No photoCsapodi Csaba
műszaki oktató
matematika érettségi vizsga, matematika tanítása, tantervfejlesztés
No photoCsikós Balázs
tszv. egyetemi docens
differenciálgeometria, geometriai egyenlőtlenségek
No photoCsikvári Péter
habil egyetemi docens
Extremális és algebrai kombinatorika
No photoCsiszár Villő
adjunktus
statisztika permutációkon és gráfokon, algebrai statisztika, evolúciós játékelmélet, Markov modellek
No photoCsomós Petra
habil. adjunktus
numerikus analízis, parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása, innovatív integrátorok konvergenciája, operátorfélcsoport-elmélet
No photoDaróczy-Kiss Endre
tanszéki mérnök
No photoElekes Márton
félálllású egyetemi tanár
No photoFaragó István
professzor emeritus
numerikus analízis, numerikus lineáris algebra, differenciálergyenletek, modellezés
No photoFehér László
egyetemi docens
Topológia, leszámlálási geometria
No photoFekete Imre
tudományos munkatárs/adjunktus
Numerikus analízis, stabilitás, SSP, RK és LTM módszerek
No photoFrenkel Péter Ernő
habil. egyetemi docens
gráflimeszek, kvantum-információelmélet
No photoFried Katalin
főiskolai docens
No photoGémes Margit
szakoktató, mestertanár
No photoGerencsér Balázs
adjunktus
markov láncok, factor of iid folyamatok
No photoGosztonyi Katalin
adjunktus
matematikadidaktika, felfedeztető matematikaoktatás, problémasorozatok, kombinatorika és valószínűségszámítás tanítása, a 20. századi magyar matematikaoktatás története, matematikatörténet és matematikaoktatás kapcsolata
No photoGrolmusz Vince
egyetemi tanár
bioinformatika, kombinatorika,
No photoGyarmati Katalin
habil. egyetemi docens
Számelmélet
No photoHalasi Zoltán
adjunktus
Csoportelmélet
No photoHavasi Ágnes
habil. egyetemi docens
numerikus modellezés, operátorszeletelés, Richardson-extrapoláció
No photoHéger Tamás
adjunktus
No photoHegyvári Norbert
főiskolai tanár
Additív kombinatorika, Kombinatorikus számelmélet
No photoIzsák Ferenc
habil. egyetemi docens
parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása
No photoJordán Tibor
tszv. egyetemi tanár
No photoJüttner Alpár
adjunktus
No photoKarátson János
egyetemi tanár
numerikus funkcionálanalízis, elliptikus feladatok prekondicionált iterációs megoldása, diszkrét maximum-elv
No photoKárolyi Gyula
félállású egyetemi tanár
No photoKeleti Tamás
tszv. egyetemi tanár
geometriai mértékelmélet
No photoKirály Tamás
habil. egyetemi docens
Kombinatorikus optimalizálás
No photoKirály Zoltán
egyetemi docens
Diszkrét matematika, Algoritmuselmélet
No photoKis Tamás
félállású egyetemi docens habil
Ütemezéselmélet, diszkrét optimalizálás, approximációs algoritmusok
No photoKiss Emil
egyetemi tanár
Általános algebrák, a szelíd kongruenciák elmélete
No photoKiss György
habil. egyetemi docens
véges geometria
No photoKomjáth Péter
egyetemi tanár
halmazelmélet, végtelen kombinatorika
No photoKorándi József
adjunktus
No photoKoren Balázs
szakoktató, mestertanár
No photoKós Géza
adjunktus
matematika
No photoKovács Ágnes
mesteroktató
Weibull kockázat modell megbízhatóságelméletben
No photoKun Gábor
tudományos főmunkatárs
No photoKunszenti-Kovács Dávid
tudományos munkatárs
No photoLakos Gyula
adjunktus
geometriai analízis
No photoLőrinczné Takáts Marcella
tudományos munkatárs
No photoLukács András
adjunktus
mesterséges intelligencia, gépi tanulás, adatbányászat, gráfelmélet
No photoMadarasi Péter
tudományos segédmunkatárs
No photoMádi-Nagy Gergely
adjunktus
No photoMárkus László
egyetemi docens
Sztochastikus pénzügyi modellezés, idősorok, térbeli statisztikák
No photoMichaletzky György
professzor emeritus
No photoMoussong Gábor
adjunktus
geometriai topológia, geometriai csoportelmélet, hiperbolikus geometria
No photoNagy Zoltán
adjunktus
extremális kombinatorika, algebrai módszerek
No photoNaszódi Márton
habil. egyetemi docens
diszkrét és konvex geometria; számítási feladatok
No photoNémethi András
részmunkaidős egyetemi tanár
No photoPálfy Péter Pál
félállású egyetemi tanár
csoportelmélet, univerzális algebra
No photoPálvölgyi Dömötör
habil adjunktus
Kombinatorikus Geometria
No photoPap Gyula
adjunktus
No photoPfeil Tamás
adjunktus
Analízis
No photoProkaj Vilmos
habil egyetemi docens (tanszékvezető: 2021.08.01-től)
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok
No photoRásonyi Miklós
habil. egyetemi docens
No photoSigray István
szakoktató
No photoSikolya Eszter
adjunktus
No photoSimon Péter
tszv. egyetemi tanár
differenciálegyenletek, hálózati folyamatok
No photoSomlai Gábor
adjunktus
Csoportelmélet
No photoSzabó Csaba
egyetemi tanár
matematika szakmódszertan: matematikai tanuláselmélet, tanuláspszichológia, tanítási stratégiák a közép- és a felsőoktatásban
No photoSzeghy Dávid
adjunktus
szemi-Riemann geometria, általános relativitáselmélet
No photoSzékely Péter
mesteroktató
No photoSziklai Péter
tszv. egyetemi tanár
No photoSzőke Róbert
egyetemi tanár
Többváltozós komplex függvénytan
No photoSzőnyi Tamás
egyetemi tanár
véges geometria, szimmetrikus struktúrák, kódok
No photoTarcsay Zsigmond
habil. egyetemi docens
funkcionálanalízis, operátor elmélet
No photoTerpai Tamás
adjunktus
algebrai és differenciáltopológia, szingularitáselmélet, topológiai módszerek kombinatorikában, gráflimeszek
No photoTóth Árpád
habil. egyetemi docens
No photoTóthmérész Lilla
adjunktus
No photoValkó Éva
mestertanár
Érzékenység -és bizonytalanságanalízis
No photoVancsó Ödön
központvezető habil. egyetemi docens
Matematika didaktika, Sztochasztika didaktika, Matematikatörténet, Komplex Matematikaoktatás
No photoVarga László
óraadó
No photoVerhóczki László
egyetemi docens
differenciálgeometria
No photoVidnyánszky Zoltán
tudományos munkatárs
No photoVillányi Viktória
adjunktus
No photoWintsche Gergely
habil. adjunktus
matematika tanítása, taneszközök-tankönyvek, a valószínűségszámítás és statisztika tanítása, diszkrét geometria
No photoZábrádi Gergely
tszv. habil. egyetemi docens
algebrai számelmélet, p-adikus Langlands program, Iwasawa elmélet
No photoZempléni András
habil egyetemi docens
extrém-érték modellek, újramintavételezés, ipari statisztika