Szakdolgozatok

Switch to English 2022 előtti diplomamunkák Szakdolgozat feltöltése

2024

BSc Alkalmazott matematikus

Al-Sayyed Zakariás: Ellenpéldák generálása számítógéppel
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-02-02 10:38:12

Tóth Levente: Az Erdős-Ko-Rado tétel algebrai változatai
Témavezető: Somlai Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-01 23:30:47

BSc Matematikai elemző

Burján Csaba: Mélytanuláson alapuló pózbecslés és alkalmazása
Témavezető: Lukács András; Társ-témavezető: Bakos Bence; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-05 10:49:29

Tóth Benjámin: Távérzékelési Adatok Feldolgozása Mélytanulással
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-02 01:41:51

Szemán Dávid: Diffúziós modellek és alkalmazásaik
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-03 14:46:35

Nagy Eszter: Hibajavító Kódok És Alkalmazásaik
Témavezető: Szőnyi Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-02 01:42:43

Prágai Bálint János: Gráfok, izomorfizmus-probléma, algebrai eszközök
Témavezető: Somlai Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-01 16:33:38

Horváth Matilda Anna: Késleltetést tartalmazó differenciálegyenletek numerikus megoldása
Témavezető: Dr. Csomós Petra; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-01 16:54:49

MSc Alkalmazott matematikus

Kupás Vendel Péter: Az időbeli többrácsos redukciós módszer és alkalmazásai
Témavezető: Dr. Fekete Imre; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-02 01:08:47

Fazekas Illés: Kúpszeletek és néhány alkalmazásuk
Témavezető: Kiss György; Nyelv: English; Időpecsét: 2024-01-02 15:31:37

Andó-Kinorányi Dóra: Elliptikus PDE-k numerikus megoldása nem reguláris adatok mellett
Témavezető: Karátson János; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2024-01-03 15:51:17

2023

BSc Alkalmazott matematikus

Pozsár Attila: Differenciálegyenletek megoldása neurális hálókkal
Témavezető: Dr. Csomós Petra; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 22:03:33

Dorogi Imre László: A térfogat és a felszín kiszámítási módszerei
Témavezető: Dr. Csikós Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 09:16:52

Kepes Tamás: Nagy lefogó ponthalmazok véges geometriákban
Témavezető: Szőnyi Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-02 15:49:38

Jung Ádám: Markov Döntési Folyamatok
Témavezető: Dr. Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 12:01:28

Száraz Anna: A generikus programozás matematikai vonatkozásai
Témavezető: Dr. Kiss Emil; Társ-témavezető: Dr. Porkoláb Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-02 16:24:29

Lados Bálint István: Nem szimmetrikus elliptikus peremérték-feladatok iterációs megoldása
Témavezető: Karátson János; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-03 23:55:29

Espán Márton: Az RSA titkosítás és a Diffie–Hellman kulcscsere matematikai alapjai
Témavezető: Seres István András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 16:44:21

Halász Kristóf: Kaliforniai erdőtűz-kockázat modellezése
Témavezető: Zempléni András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 15:56:10

Akály Alexandra Melinda: A hitelnyújtás és a hitelkártyák optimalitási kérdései
Témavezető: Dr. Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 22:23:20

Rózsay Domonkos: Perkoláció
Témavezető: Prokaj Vilmos Dr.; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:50:30

Csóti Kristóf: Számelméleti függvények hatékony implementációja
Témavezető: Dr. Gyarmati Katalin; Társ-témavezető: Seres István András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 09:56:07

Molnár Adrienn: Idegsejthálózatok dinamikai modelljei
Témavezető: Dr. Simon L. Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-02 21:15:52

Martos Domonkos: Scale Mixtures Variational Autoencoder: kontrasztinvariáns reprezentáció neurális hálóban
Témavezető: Orbán Gergő; Társ-témavezető: Prokaj Vilmos; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 22:51:12

Péter Kristóf: A Laplace-operátor véges differencia közelítései
Témavezető: Dr. Izsák Ferenc; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 17:41:03

Götz Ádám: A járműirányítási feladat oszlopgenerálási részfeladatának megoldása címkézési algoritmusokkal
Témavezető: Szabó Eszter; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-12-31 19:57:17

Apró János: Jordan-görbék beírt háromszögei és négyszögei
Témavezető: Csikós Balázs; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 23:53:03

Kovács Sebestyén: Diofantikus egyenletek elemi megoldásai
Témavezető: Dr. Gyarmati Katalin; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-20 18:53:21

Kelemen Lajos: A bitcoin tranzakciók eloszlása és skálázódása
Témavezető: Seres István András; Társ-témavezető: Backhausz Ágnes Mariann; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 16:17:32

Galsa Tamás: Newton-iteráció, elmélet és alkalmazás
Témavezető: Sigray István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 18:10:14

Farkas Dorottya Veronika: Matroidok és szintező algoritmusok
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:29:16

Győrffy Ágoston: Ázsiai spread opciók árazása
Témavezető: Varga László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 02:22:23

Bicskei Beatrix: Megtanult adatok elfeledtetése mély neurális hálókban
Témavezető: Benkő Mária Beatrix; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 15:25:35

Kirschner Bernadett: Adaptációvezérelt neuronhálózatok dinamikája
Témavezető: Windisch Anita; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 16:37:21

Kratok Gyula: Közlekedési játékok
Témavezető: Király Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 11:30:45

Sándor Zsombor: Blokkrendszerek, fedések létezési tételei és feltételei
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 14:34:01

Nagy Boldizsár: Mintaillesztési algoritmusok
Témavezető: Király Zoltán; Társ-témavezető: Schwarcz Tamás Bence; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 09:48:15

Molnár Dóra Viktória: Az octree adatstruktúra alkalmazásai a számítógépes grafikában
Témavezető: Dr. Jüttner Alpár; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 21:49:16

Borbély Bernárd: Orvosi képek elemzése gépi tanulási módszerekkel
Témavezető: Dr. Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 14:14:12

Novák Benedek Bálint: Kernelizált ridge és szupport vektor regresszió
Témavezető: Dr. Csáji Balázs Csanád; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-04 22:43:00

Nagy Szabolcs Ákos: A Színes Carathéodory-Tétel
Témavezető: Király Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 13:18:39

Takács Lili: Igazságos tortaosztási feladat és változatai
Témavezető: Cseh Ágnes; Társ-témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-28 16:20:58

Kurucz Máté: Kockázati mértékek összehasonlítása
Témavezető: Arató Miklós; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 14:57:13

Kovács Levente: A pénzügyi folyamatok memóriájának hatása az optimális befektetésre
Témavezető: Rásonyi Miklós; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 13:27:36

Lizák Viktor: Topologikus és Variációs Módszerek a Differenciálegyenletek Elmiéletében
Témavezető: Simon Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-17 02:18:46

Birszki Levente: Adatstruktúrák összehasonlító elemzése
Témavezető: Király Zoltán; Társ-témavezető: Schwarcz Tamás Bence; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-01 23:38:51

Babolcsay Barbara: Véletlen hálózatok klaszterezettsége
Témavezető: dr. Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 12:04:15

Szabados Balázs: Trópusi lineáris programozás és alkalmazásai
Témavezető: Tóthmérész Lilla; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 14:43:24

Apagyi Dávid: Gépi tanulási feladatok nagy adathalmazokon
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:10:13

Stein Andor Benjámin: Preferencia alapú párosítási piacok elmélete
Témavezető: Csáji Gergely Kál; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 14:50:00

Szirmai Vilmos Andor: Nyeregpontok és keresési módszereik
Témavezető: Sigray István ; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 12:01:17

Horváth Boldizsár: Frank Ramsey matematikai modelljei a közgazdaságtanban
Témavezető: Dr. Tóth Árpád; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:12:08

BSc Matematikus

Borsányi Ákos László: Körosztási polinomok vizsgálata
Témavezető: Dr. Zábrádi Gergely; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-05 19:09:18

Tiderenczl Dániel: A rácsok geometriája
Témavezető: Csikós Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 13:28:45

Paróczi Orsolya: Átdarabolások klasszikus és modern kontextusban
Témavezető: Pálfy Máté András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 11:04:33

Kocsis Anett: Haar null és Haar első kategóriájú halmazok halmazelméleti aspektusai
Témavezető: Elekes Márton; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 00:55:05

Miklós Csenge: Mérték és Baire-kategória
Témavezető: Kátay Tamás; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 15:39:44

Stadler Domonkos: Kombinatorikus keresési eredmények két forduló esetén
Témavezető: Katona Gyula; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 19:14:41

Mátravölgyi Bence: Bázispárok súlyozott kicserélési távolsága
Témavezető: Bérczi Kristóf; Társ-témavezető: Schwarcz Tamás; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 15:45:39

Mazug Péter: Karakterisztikus osztályok
Témavezető: Terpai Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:46:47

Khayouti Ádám: Kis teljes ívek
Témavezető: Dr. Szőnyi Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 14:46:12

Fodor Csaba: Optimális transzport és Arens-Eells terek
Témavezető: Titkos Tamás; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-12-31 13:46:12

Jánosik Áron: Rényi-féle parkolási folyamat és változatai
Témavezető: Backhausz Ágnes; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 11:40:18

Gyűrűs Boldizsár István: Pénzügyi eszközárfolyamatok modelljeinek identifikációja és implementációja
Témavezető: Dr. Márkus László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-22 21:09:43

Sokvári Olivér: McKay megfeleltetés
Témavezető: Némethi András; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 10:15:03

BSc Matematikai elemző

Lantos András: Másodrendű felületek és felületsorok a projektív térben
Témavezető: Dr. Verhóczki László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-12-29 20:21:52

Krendl Eszter: Reptéri transzferek gráfelméleti megközelítése
Témavezető: Frank András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-01 15:54:55

Kisházi Réka: A t-próba
Témavezető: Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 18:16:00

Lotz Gergő István: Az összes komplex egyensúlyi koncentrációjának függése a teljes antigén-koncentrációtól és az adott arányú telítődés ideje antigén-antitest reakciókban
Témavezető: Pfeil Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 13:25:15

Takács Noémi: Mi a baj a p-értékekkel?
Témavezető: Dr. Zempléni András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 14:20:45

Burgya Julianna Imola: Periodikus pontok létezése
Témavezető: Dr. Buczolich Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-16 23:20:11

Börcs Dóra: Orvosi képfeldolgozás neurális hálókkal
Témavezető: ; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-06 07:53:08

Nagy Viktória: Antigén - antitest reakciók modellezése: két epitóp az antigénen
Témavezető: Pfeil Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-02 01:13:02

Őri Tünde: Állandó görbületű terek izometriái
Témavezető: Sagmeister Ádám; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 00:31:55

Koncz Flórián: Komplex függvénytan alapjai
Témavezető: Keleti Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-04 19:29:27

Jászfalusi Borka Magdolna: Erősen reguláris gráfok és a véges egységtávolsággráf
Témavezető: Dr. Sziklai Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-12-26 21:25:52

Matematika tanár (osztatlan, 5 év)

Csendi Balázs: Versenyfeladatok a közoktatásban
Témavezető: Dr. Fried Katalin; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-22 12:50:28

Török Luca: A GeoGebra alkalmazása a koordinátageometria oktatásában
Témavezető: Dr. Fried Katalin; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-15 20:25:16

Medvey Zsófia Nilla: Üldözéses feladatok
Témavezető: Besenyei Ádám; Társ-témavezető: Csomós Petra; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-02 11:21:28

Vitéz Kata: Térgeometria oktatása digitális eszközök használatával
Témavezető: Koren Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-21 17:36:28

Takács Balázs: Statisztika oktatása digitális eszközök segítségével
Témavezető: Koren Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-25 15:20:08

Pintérné Tóth Rebeka Sára: Egy Arany Dániel feladat utóélete
Témavezető: Dr. Szabó Csaba; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-15 20:12:33

Czene Gábor: A GÖMBI TÁJÉKOZÓDÁS MATEMATIKÁJA
Témavezető: dr. Naszódi Márton, docens; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-02 12:08:12

Józsa Kornél: Matematikai füllentések a középiskolai fizikaoktatásban - Az analízis néhány gyakorlati alkalmazása
Témavezető: Sikolya Eszter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-16 14:43:32

MSc Biztosítási és pénzügyi matematikus

Porupsánszki István: Kamatcsere opciók árazása a Black-, és a SABR-modellek segítségével
Témavezető: Száz János; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 10:53:51

Somosi Ádám: Értékalapú mutatók befektetési döntésekben való használata és hatékonyságának alakulása
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-01 21:54:20

MSc Alkalmazott matematikus

Djebbar Taki Eddine: The Dirichlet to Neumann map and its applications
Témavezető: Ferenc Izsák; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-01-07 11:09:33

Kovács Dávid: Sztochasztikus folyamatok paraméterbecslése neurális hálók segítségével
Témavezető: Lukács András; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 01:14:06

Encz Koppány István: Extremal graph theoretic questions for q-ary vectors
Témavezető: Patkós Balázs; Társ-témavezető: Bérczi Kristóf; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-05-31 13:21:13

Szeiler Pál: Közlekedés előrejelzés beágyazásokkal
Témavezető: Béres Ferenc; Társ-témavezető: Benczúr András; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 20:10:31

Karl János: Branchelés az egészértékű programozásban gépi tanulással
Témavezető: Lukács András; Társ-témavezető: Madarasi Péter; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-08 11:01:58

Csányi Dávid: Szavak megkülönböztetése automatával
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-12-27 11:51:58

Simon Máté: Címkézett fák kompakt reprezentációja
Témavezető: Madarasi Péter; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 15:16:30

Szakács Lili Kata: Gráf beágyazó algoritmusok elemzése
Témavezető: Béres Ferenc; Társ-témavezető: Benczúr András; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 13:08:08

Gyúró Noémi: Lokális bifurkációk detektálása
Témavezető: Dr. Kovács Sándor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 19:37:03

Chtiba Reda: The Allen-Cahn equations on metric graphs
Témavezető: Sikolya Eszter; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-08 06:09:14

Mályusz Attila Edmund: Robusztus és kétszintű optimalizálás
Témavezető: Kis Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 14:55:57

Miskei Ferenc István: Peremérték feladatok numerikus megoldása: egy neurális háló alapú módszer
Témavezető: Dr. Izsák Ferenc; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 14:44:04

Keresztes László: Graphical-Duration Hidden Markov Model
Témavezető: Dr. Csáji Balázs; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-01-02 12:59:21

Szemenyei Adrián László: Járványterjedési folyamatok modellezése differenciálegyenletekkel
Témavezető: Faragó István; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 12:48:53

Bartalis Dávid: Szubmoduláris függvények alkalmazása redukciós feladatokra a gépi tanulásban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika Renáta; Társ-témavezető: Béres Ferenc; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-01 19:10:35

MSc Matematikus

Szemerédi Levente: Bernoulli grafingok egy alkalmazása
Témavezető: Csóka Endre; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 15:05:54

Kaczúr Flórián: Quantum algorithms for matrix inversion
Témavezető: Friedl Katalin; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 16:11:44

Belfedal Chaima Djouhina: Rating of correlation and partial correlation matrices
Témavezető: Prőhle Tamás; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-01-07 09:59:55

Felsmann Dániel: Általános állaptterű Markov láncok stabilitása
Témavezető: Dr. Gerencsér Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-01-03 13:05:19

Castillo Jaramillo Sebastian Josue: Newton-Krylov methods for nonlinear elliptic systems
Témavezető: Karátson János; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-01 19:59:47

Mogyorósi Bálint: A Selmer- és a Tate-Safarevich csoport
Témavezető: dr. Zábrádi Gergely; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 13:16:41

Miklósi Roland Botond: Cayley-gráfok és átmérőjük
Témavezető: Halasi Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 13:32:15

Labair Meriem-Sanaa: Járványterjedést leíró késleltetett differenciálegyenletek vizsgálata
Témavezető: Sándor Kovács Dr.; Társ-témavezető: Bálint Máté Takács; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 19:50:36

Beke Márton: Izolált felületszingularitások racionális homológia diszk simításai
Témavezető: Stipsicz András; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-05 15:29:50

Geng Máté Szabolcs: Mikrotangens halmazok
Témavezető: Buczolich Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 12:57:57

Zólomy Kristóf: Számítási bonyolultság és a Tarski keresési probléma
Témavezető: Pálvölgyi Dömötör; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 14:47:22

Bencze Tamás: Titokmegosztási sémák és véges geometriák
Témavezető: Kiss György; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-11 13:27:02

Kővári Péter Viktor: Homologikus dimenziók, homologikus sejtések
Témavezető: Dr. Ágoston István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-06 13:04:55

Imolay András: Matroidok metszete
Témavezető: Bérczi Kristóf; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-05 22:25:56

Szőnyi Laura: Elemrendek véges csoportokban
Témavezető: Halasi Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-07-20 14:28:51

Bursics Balázs: Borel ekvivalencia-relációk és Ramsey-elmélet
Témavezető: Vidnyánszky Zoltán; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-07 15:25:36

Szabari Mátyás Márton: Rendszer identifikációs módszerek adaptív racionális ortogonális függvények segítségével
Témavezető: Dr. Kovács Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-06-07 15:54:46

Jakovác Gergely: p-adikus reprezentációk és a Montréal funktor
Témavezető: Zábrádi Gergely; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-06 13:58:21

Gáspár Attila: A Rényi-féle parkolási probléma véletlen halmazokkal
Témavezető: Abért Miklós; Nyelv: English; Időpecsét: 2023-06-22 14:30:51

MA Matematika tanár

Kirchner Balázs: Versenyfeladatok a közoktatásban
Témavezető: Dr. Fried Katalin; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-15 15:56:04

Zelenai Anikó: Algebrai szintek, "Szép" és egyszerűen kinéző egyenlőtlenségek keresése
Témavezető: Szabó Csaba; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-17 22:38:30

Rékasi Anna: A geometriai megértési szintek megjelenése a közoktatásban első osztálytól az érettségiig a Van Hiele elmélet tükrében
Témavezető: Szabó Csaba; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-20 19:54:24

Stirling Anna Krisztina: A feladatot megoldani nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan megértitek én nem bonyolítanám tovább
Témavezető: Szabó Csaba; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2023-05-16 11:34:39

2022

Alkalmazott matematikus (osztatlan, 5 év)

Szögi Evelin: Kombinatorikus piacok dinamikus árazása
Témavezető: Bérczi Kristóf; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-29 22:35:42

Monos Attila: Törtkalkulus, avagy tetszőleges rendű deriválás
Témavezető: Kós Géza; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 12:57:59

Fekete Fanni: Lakossági jelzáloghitellel fedezett kötvények árazása
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 12:40:27

BSc Alkalmazott matematikus

Matúz Lóránt: (k,l)-ritka gráfok és alkalmazásaik
Témavezető: Madarasi Péter; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 10:58:33

Zentai Márton: Diszjunkt legrövidebb utak keresése
Témavezető: Király Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 16:21:11

Vajda Balázs: Gráfok ismétlődésmentes színezése
Témavezető: Keszegh Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-27 19:27:02

Jónás Bence: Korreláció stressz teszt; matematika a "Londoni Bálna" típusú botrány elkerülésére
Témavezető: Márkus László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 15:35:23

Demeter Adrienn: Gráfok szaturálása
Témavezető: Keszegh Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 16:24:17

Dankó Dorottya: Gráfok lerajzolása megadott hosszúságokkal
Témavezető: Damásdi Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-25 19:53:08

Barabás Ábel: SRLG-független utak kommunikációs hálózatokban
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Társ-témavezető: Vass Balázs; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 12:13:24

Peremiczki Zsófia: Gauss-egészek és kvaterniók
Témavezető: Dr. Kiss Emil; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-27 20:43:11

Lelkes Zoltán: Hidrodinamika komplex függvénytani módszerekkel
Témavezető: Sigray István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 21:44:19

Oláh Sarolta: Algoritmusok az időablakos járműirányítási feladatra
Témavezető: Tamási Tímea; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:55:46

Szabó Réka: Divízióalgebrák és alkalmazásaik
Témavezető: Csanád Máté; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 17:35:23

Kiss Péter: Algoritmusok viselkedése skálafüggetlen hálózatokban
Témavezető: Király Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 10:49:12

Harmados Ádám Zsolt: Differenciálegyenletek a közgazdaságtanban
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:33:38

Szabó Blanka: Járványterjedési modellek
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 15:57:56

Becsó Gergely: Az utazóügynök probléma közelítő megoldásai neurális hálókkal
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-03 17:04:31

Lukács Norbert Bálint: Parciális differenciálegyenletek megoldása hálónélküli módszerekkel
Témavezető: Dr. Gáspár Csaba; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:35:52

Kovács Botond Jenő: Markov-láncok és alkalmazásaik eszközárazási feladatokban
Témavezető: Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-25 21:56:11

Markó Anna Erzsébet: Egész spektrumú gráfok
Témavezető: Dr. Ágoston István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:09:44

Borsik Nóra Anna: Konszenzusos rangsorok
Témavezető: Madarasi Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 11:31:13

Gálffy Veronika: Pszeudovéletlen sorozatok és rácsok
Témavezető: Dr. Gyarmati Katalin; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 17:11:31

Szabó Elek Zsolt: Bizonytalan konvex optimalizálás
Témavezető: Dr. Csáji Balázs Csanád; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:49:54

Dékány Barnabás: Ehrenfeucht-Fraissé játékok
Témavezető: Sziráki Dorottya; Társ-témavezető: Sági Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-27 19:56:43

Györey Paula Beatrix: Gráfok Hamilton-körei
Témavezető: Sziklai Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 17:56:21

Marica Edina: Járványok kiszűrése idősoros adatokból
Témavezető: Zempléni András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:15:44

Fodor Péter: Grafikus modellek és kontingencia táblák elemzése
Témavezető: Dr. Csiszár Villő; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-03 19:06:00

BSc Matematikus

Kancsár Enikő: Humánpóz-becslés
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:47:57

Fraknói Ádám Xavér: Approximációs algoritmusok gráfbeágyazási feladatokra
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Társ-témavezető: Vass Balázs; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 23:03:58

Sulan Ádám: Hadamard-mátrixok és kapcsolódó struktúrák
Témavezető: Blázsik Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 00:51:30

Szőri Vajk: Hilbert irreducibilitási tétele
Témavezető: Zábrádi Gergely; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:10:56

Mikulás Zsófia Blanka: Hatékony vírustesztelési algoritmusok
Témavezető: Csóka Endre; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:52:01

Tran Hoang Anh: A Robba gyűrű
Témavezető: Gergely Zábrádi dr.; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-18 19:40:09

Hoffmann Balázs: Poliéderek Rupert tulajdonsága
Témavezető: dr. Moussong Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 21:52:42

Zsigri Bálint: Homológia és bordizmus
Témavezető: Terpai Tamás; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-23 11:54:34

Mészáros Anna: A Riemannian gradient flow inductive bias-a mély lineáris neurális hálózatokban
Témavezető: Huszár Ferenc; Társ-témavezető: Lukács András; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 14:52:11

Führinger Dóra: Az RSA kriptográfiai algoritmus kulcsgenerálási hibái gyakorlati alkalmazásokban
Témavezető: Szabó István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 16:07:46

Mogyorósi Bálint: Quillen-Suslin Tétel
Témavezető: dr. Zábrádi Gergely; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 12:15:39

Szabó Blanka: Járványterjedési modellek
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:12:03

Hanka Lajos: Síkgráfok általánosított Clar-száma
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Társ-témavezető: Frank András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-12-22 12:29:56

Anderlik Csaba: Az első Weil-sejtés Dwork-féle bizonyítása
Témavezető: Zábrádi Gergely; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:43:35

Monos Attila: Törtkalkulus, avagy tetszőleges rendű deriválás
Témavezető: Kós Géza; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:03:28

Matolcsi Dávid: Változatok a gráfkapacitás fogalmára
Témavezető: Simonyi Gábor; Társ-témavezető: Frenkel Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 23:37:55

Szabó Balázs István: Káosz dinamikai rendszerekben
Témavezető: Neogrády-Kiss Márton; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-05 23:33:06

Szabó Kristóf: Tétel bizonyítás mély tanulással
Témavezető: Zombori Zsolt; Társ-témavezető: Lukács András; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 23:04:05

Raffay Rebeka Blanka: A Kontinuum hipotézisről
Témavezető: Dr. Komjáth Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 12:03:56

Márton Dénes: Monsky tétel
Témavezető: Zábrádi Gergely; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 15:56:37

Kovács Bálint: Gráflimeszek és a sztochasztikus blokkmodell kapcsolata
Témavezető: dr. Backhausz Ágnes; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:55:41

Kovács Jonatán Mátyás: Bepillantás az általános relativittáselmélet hátterébe
Témavezető: Dr. Szeghy Dávid; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:59:07

Kulcsár Gergely: Párhuzamos algoritmusok és paraméteres keresés
Témavezető: Dr. Jüttner Alpár; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 08:02:31

Horváth Csongor: Merev körű és levélhatvány gráfok
Témavezető: Blázsik Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-25 10:42:20

Szögi Roland: Optimális transzport és Wasserstein-terek
Témavezető: Titkos Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-24 11:49:48

BSc Matematikai elemző

Kancsár Enikő: Humánpóz-becslés
Témavezető: Lukács András; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:49:53

Heiszer Magdolna: Szféra fedése gömbsapkákkal
Témavezető: Dr. Naszódi Márton; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 15:27:43

Homolya Ivett: Portfólió optimalizálás lineáris és egészértékű programozással
Témavezető: Dobrovoczki Péter; Társ-témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 12:00:21

Varga Martina: Egyén alapú járványterjedés hálózaton
Témavezető: Dr. Simon L. Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 10:59:00

Szendi Ágoston: Matematika a zenében
Témavezető: Valkó Éva; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-29 17:48:35

Szabó Ágnes: Differenciálegyenletek és alkalmazásaik
Témavezető: Valkó Éva; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 11:15:47

Molnár Roland: Közelítő integrálás interpolációs formulákkal
Témavezető: Dr. Csomós Petra; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 13:46:16

Berekszászi Gergő: Mát az Ókorban is tudták
Témavezető: Dr. Munkácsy Katalin; Társ-témavezető: Dr. Wintsche Gergely ; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-26 12:17:24

Szécsi Balázs: Catalan-számok
Témavezető: Dr. Ágoston István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-02 13:17:32

Nácz Vanessza Kitti: Algoritmusok ütemezési feladatokra
Témavezető: Dr. Jordán Tibor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:26:12

Sándor Ramóna: Approximációs és interpolációs spline görbék
Témavezető: Verhóczki László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 09:18:21

Siró Bálint: Járványterjedési modellek elemzése
Témavezető: Maros Gábor; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-29 13:33:59

Kincses Eszter Rita: Bivalens kötődés antigén-antitest reakciókban
Témavezető: Pfeil Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-07-26 19:38:25

Csáfordi József András: Nevezetes polinomok
Témavezető: dr. Ágoston István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:33:19

Kátai Tamara: Sokdimenziós ARMA folyamatok Kronecker index becslése
Témavezető: Prőhle Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-12-30 11:53:26

Rusz Balázs Csanád: Elemi becslések a prímszámok számára
Témavezető: Dr. Gyarmati Katalin ; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-07-08 20:17:45

Solymosi Orsolya: Interpoláció és deriváltak numerikus közelítése
Témavezető: Faragó István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 04:41:56

MSc Biztosítási és pénzügyi matematikus

Horváth Fanni: CDS Index Tranche-ek modellezése
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor; Társ-témavezető: Kőrössy Csaba; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 12:43:57

Bede Ábel Márk: Frakcionális Brown-mozgáson alapuló volatilitásmodellek
Témavezető: Backhausz Ágnes; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 13:05:58

Szabadfalvi Dániel: Vigaszráták modellezése: Elemzés a korrelációs kapcsolat és a bimodális tulajdonság segítségével
Témavezető: Dr. Havran Dániel; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 11:38:54

Novák Lilla: Az egészségbiztosítás jövője Magyarországon
Témavezető: Dr. Kovács Erzsébet; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 11:38:13

Várkonyi Dorka Blanka: Nem tökéletes információs helyzetek modellezése egészségbiztosítási példán keresztül
Témavezető: Szádoczkiné Varga Veronika; Társ-témavezető: Dr. Arató Miklós; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 13:54:57

Borza Marcell László: Double barrier opciók árazása haladó Monte Carlo módszerekkel
Témavezető: Varga László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-28 12:07:25

Gajdócsi Gergely: Részvényindex kockázatának kezelése eladási opciók alkalmazásával
Témavezető: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-12-21 22:39:16

Osváth Tibor Attila: A XXI. századi biztosításügy és Magyarország elöregedése
Témavezető: Dr. Asztalos László György; Társ-témavezető: Dr. Banyár József; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 18:24:49

Jászai Tamás: Inverz regularizáció: egy új gépi tanulási fogalom vizsgálata szimulált és empirikus adatokon
Témavezető: Badics Milán Csaba; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 13:16:57

Bodolai Előd István: Több-állapotú frakcionális modellek a biztosításban
Témavezető: Dr. Michaletzky György; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:33:33

Marxer Zalán Benedek: Önrészmodellek vizsgálata
Témavezető: Arató Miklós; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-28 10:07:08

Kocsis Júlia: Egyensúly párosítási piacokon
Témavezető: Dr. Jankó Zsuzsanna; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 21:11:21

Kosztolányi Kata: Népszerű párosítások vizsgálata
Témavezető: Bérczi-Kovács Erika; Társ-témavezető: Cseh Ágnes; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 14:52:39

Pap Kristóf: Range accrual termékek árazása
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor; Társ-témavezető: Dr. Szlávik Árpád; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 22:37:04

Paulik Kata: Okság mérése egy gépi tanulási módszerrel: Lasso- Bootstrap Granger-okság megközelítés
Témavezető: Badics Milán Csaba; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 20:37:32

Pethő Balázs Márton: Állami nyugdíjrendszer szimulációs modellezése - fenntartható, egyéniszámlás nyugdíjrendszer Magyarországon
Témavezető: Kincses Zoltán; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 08:50:52

Lőrincz Orsolya: Függőkárok tartalékolásainak összehasonlítása
Témavezető: Dr. Arató Miklós; Társ-témavezető: Dr. Martinek László; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 14:13:26

Utassy Márton István: Egyedi életpályák és nyugdíjkérdéseik
Témavezető: Dr. Kovács Erzsébet; Társ-témavezető: Dr. Arató Miklós; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-01 11:18:06

Szegedi Áron: Hitelleminősítések Fertőző Hatása Pénzügyi Hálózatokban
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor; Társ-témavezető: Vladimir Mihajlov; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 20:03:56

MSc Alkalmazott matematikus

Bat-Erdene Egshiglen: Inference for Interest Rate Models Using Milstein’s Approximation
Témavezető: Professor György Michaletzky; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-06-07 15:54:37

Gehér Panna: Euklideszi Ramsey elmélet
Témavezető: Tóth Géza; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-26 23:38:46

Domán Dániel Gergő: Problémák és algoritmusok átlagos komplexitása
Témavezető: Dr. Kis Tamás; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 11:25:50

Bakos Bence: Orvosi képszegmentáció deep learninggel
Témavezető: Lukács András; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 19:13:47

Ivkovic Iván: Izonormális folyamatok és frakcionális zaj által meghajtott folyamatok szimulálása
Témavezető: Lukács András; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 20:43:12

Hoang Trung Hieu: Machine learning approach for the numerical solution of initial and boundary value problems
Témavezető: Izsák Ferenc ; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-30 08:56:17

MSc Matematikus

Forman Balázs Attila: Geometriai kvantálás
Témavezető: Dr. Szőke Róbert; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-06-19 19:38:57

Pituk Sára: Véges projektív terek erős lefogó ponthalmazai
Témavezető: Kiss György; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-06-12 10:39:27

Andó-Kinorányi Szabolcs: Tenzorok klasszifikációja és tenzorrang
Témavezető: Domokos Mátyás; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-12-31 15:43:43

Borbényi Márton: Klaszter kifejtés
Témavezető: Csikvári Péter; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 12:54:27

Schefler Barna: Modulusok standard filtrálása
Témavezető: Ágoston István; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-31 13:26:09

Jung Attila: Kvantitatív Helly-típusú Tételek és Hipergráf Láncok
Témavezető: Naszódi Márton; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-29 21:22:29

Michaletzky Tamás Vilmos: A chip-firing játék és a Bernardi-hatás
Témavezető: Tóthmérész Lilla; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-29 16:31:09

Csáji Gergely Kál: Stabil Párosítási Problémák Számítási Bonyolultsága
Témavezető: Király Tamás; Társ-témavezető: Biró Péter; Nyelv: English; Időpecsét: 2022-05-31 14:30:16

Kovács Benedek: Páronként diszjunkt vektorpárok keresése F_2^n-ben előírt különbségsorozattal
Témavezető: Nagy Zoltán Lóránt; Nyelv: Magyar; Időpecsét: 2022-05-30 11:49:07